​Всяко село с детска градина: Началото

2022-07-28 08:55:55

Това е един обществен експеримент, свързан с гарантиране правото на образование и бъдещето на селата. Той предвижда ефективно и евтино създаване на детски градини в отдалечени райони за деца между 3 и 6 години, така че да не им се налага за карат предучилищно образование далеч от домовете си.

През 2009 г. в околия Лъду, провинция Цинхай, която бе в списъка на бедните райони, започна благотворителният проект „Всяко село с детска градина“. И 13 години по-късно той обхвана 31 околии в практически цял Западен Китай. Благодарение на проекта са създадени повече от 3000 селски детски градини, които се посещават от 200 хиляди деца.

Инициатор и главен реализатор на проекта е бившият заместник-директор на Китайската фондация за развитие и изследвания Лу Май, който е на 75 години. Според него, резултатите обаче са крайно недостатъчни. „Много е малко, знаеш ли, че в Китай има повече от 600 хиляди села“, каза той.

А на въпросите защо трябва да се обърне внимание на селските деца, които нямат възможност да посещават детски градини и наистина ли е важно всяко село да има такава, Лу Май отговаря с данни на статистиката.

Лу Май ги отговори със статистиката.

Преди 13 години, когато стартира проектът в околия Лъду, по-малко от половината деца там са посещавали детските градини, а в селата почти е нямало възможности за предучилищно образование. Екип от Пекинския университет прави проучване на местните деца между 3 и 6 години, от което става ясно, че нивото на тяхното когнитивно развитие е по-малко от 60%, а езиковото им развитие около 40% от това на градските.

Проучвания са показали, че възрастта преди 6 години е най-важна за мозъчното развитие на човек и ако децата се намират трайно в неподходяща среда, характеризираща се с липса на адекватна грижи и обич, бедност и проблемни семейства, и тя не се подобри, всичко това ще повлияе върху мозъчното им развитие, физическото, психично здраве и дори да остави траен отпечатък върху целия им живот.

Американски проект за предучилищно образование „Пери“, проследяващ бедните деца в течение на повече от 40 години, установява, че доброто предучилищно образование може ефективно да намали склонността към насилие и престъпления в зрялата възраст.

Според проучване на Джеймс Хекман, лауреат на Нобеловата награда по икономика и професор в Чикагския университет за ранното детско образование, фокусирането върху ранното развитие на децата носи огромните ползи на обществото.

Според него равният достъп до образование е въпрос не само на морал, но е свързан и с дългосрочната конкурентоспособност на една държава. Осигуряването на ранно образование за всяко дете може да намали разликата между бедни и богати, да повиши качеството на трудовата сила и стимулира икономическото развитие. И, колкото по-рано стартира това обучение, толкова по-добър е резултатът.

През последните години Китай обръща все повече внимание на предучилищно образование, като общият процент на записване в детски градини се е увеличил от 56,6% през 2010 г. до 85,2% през 2020 г., а очакванията са той да надвиши 90% през 2025 г.

„Тогава къде са останалите деца, които нямат достъп до градини?“, пита Лу Май и дава отговор: „В отдалечените селски бедните райони“.

Родителите в градовете придават все повече внимание на ранното образование на децата, но то не е толкова популярно в селата, особено по-бедните. Обичайно, държавни детски градини има само в околийските центрове, които обаче не могат да покрият всички селища, а по финансови причини в селата няма и частни.

„Тези деца също са утрешните строители на нашата държава и ако сега не обърнем внимание на тяхното развитие, един ден ще плащаме цената“, казва Лу Май и това е причината да започне проекта „Всяко село с детска градина“, участниците в който вярват, че ранното образование на селските деца може да закрепи резултатите от десетилетната програма на Китай за избавяне от бедността.

Проектът предвижда откриването на детска градина в села с повече от 10 деца в предучилищна възраст, така че да не им се налага да ходят ежедневно до други по-големи селища с детски градини.

На пръв поглед каузата изглежда трудна, тъй като са нужни подходящи помещения, разходи, включително за заплати на учителите. Качеството на образованието също е изключително важно.

На тези предизвикателства екипът на проекта отговаря с дългогодишни практики.

Първо, те намират свободни обществени сгради в селата.

На следващо място, финансирането на една малка селска д

етска градина не е прекалено високо. Годишните ѝ разходи са между 30 и 50 хиляди юана, и 80% от тях отиват за заплати на учителите. В началото средствата идват главно от дарения, а след 2-3 години градините биват включени в местните бюджети. Например, проектът в Лъду вече е част от държавната система за предучилищно образование.

Освен това проектът разчита много на доброволци, които са готови да посветят време и усилия на образованието на децата. Не е задължително да са с педагогическо образование, но ако решат да работят преминават съответните подготвителни курсове. Към момента общо 3955 доброволци са участвали в проекта, 90% от тях са жени и 70% са завършили университет.

През 2018 г. „Всяко село с детска градина“ стана първият китайски проект, спечелил наградата за иновативно образование на глобалната инициатива WISE.

Жизненоважен въпрос, свързан с този проект, който трябва да отговори на опасенията на хората за качеството на образованието е наистина ли тези детски градини в отдалечени и изостанали села с ниски изисквания относно оборудване, учители и т.н, са полезни за здравословното развитие на децата и насърчаване на социалната справедливост?

„Дали ще бъдат полезни, ще се види от резултатите“, смята Лу Май и обяснява, че са поканили независими институции като Източнокитайския педагогически университет и Пекинския университет да оценяват многократно ефективността на проекта. И резултатите насърчават в голяма степен Лу Май и екипа му да продължат по поетия път.

В първите села в Лъду, участващи в проекта, процентът на записване на деца в тригодишното предучилищно образование се е увеличил от 47% през 2008 г. до 99% тази година.

Изследванията показват, че езиковите и други познания на децата, както и техните социални умения са се повишили значително. Фондацията, реализираща „Всяко село с детска градина“, проследява 8531 деца, които са се възползвали от проекта, който преминава към етапа на задължителното образование, и ги сравнява с деца в държавни детски градини на окръжно ниво, частни детски градини на окръжно ниво и градски детски градини. На тестове за постъпване в начално училище е установено, че 68% от децата, участвали в проекта „Всяко село с детска градина“, са постигнали над средните резултати, което не е далеч от 74% при тези в държавните детски градини на окръжно ниво, и по-добре от 47% от децата в други детски градини, като градски и частни. И едва 19% от децата, които не са посещавали детска градина, са постигнали над средните резултати.

Проучването също така установява, че делът на децата по проекта „Всяко село с детска градина“, които впоследствие са постъпили в гимназия, е 81%, а този на неполучилите образование в ранна детска възраст е само 25%.

Класация