Как ще изглеждат музеите в бъдеще?

2021-12-30 09:11:02

„Как ще изглежда музеят в бъдеще? Според мене той ще бъде по-разнообразен, специфичен и модерен“, каза главният учен на Столичния музей и представител на Общокитайското събрание на народните представители, Ци Мей.

Планиране на бъдещето въз основа на настоящето

„Статистика показва, че до края на 2019 г. в страната има над 5000 музея. 70% от тях са държавни, останалите са частни“, каза Ци Мей. Според нея, малкият брой частни музеи означава, че немалко скъпоценни културни реликви, събрани от частни колекционери, няма как да бъдат представени пред публиката.

Ци Мей заяви в интервю, че през последните години непрекъснато се увеличава броят на частните колекционери, които са натрупали голямо количество културни реликви. Много от тях дори са представителни за развитието на китайската цивилизация и притежават висока стойност.

Затова Ци Мей предлага правителството да окаже необходимата подкрепа за частното изграждане на обществените културни съоръжения, в това число и частни музеи, с цел тези колекционери да споделят съкровищата си с хората.

Дигитализацията и облачните услуги също са под прицела на Ци Мей. Тя каза, че през 2020 г. заради епидемията онлайн услугите придобиха огромна популярност, което също допринесе за дигиталното изграждане на музеите. Много музеи развиват услуги като виртуални изложби и онлайн предаване на живо, което предоставя нова платформа на народните маси за удовлетворяване на нуждата им от култура.

„Тенденцията е необходима и с голяма перспектива“, каза Ци Мей и допълни, че наред с повишаването на жизнения стандарт, хората имат по-високо търсене на култура, а ускоряването на изграждането на дигиталните музеи може да удовлетвори тези нужди. Тя прогнозира, че виртуалните онлайн изложби ще се превърнат в нов хит в мрежата.

Същевременно Ци Мей предлага самите музеи да повишат качеството на изложбите и да преследват висококачественото развитие.

Тя изтъкна, че в „14-ата петилетка и плана за дългосрочно развитие до 2035 г.“‚ повишаването на нивото на обществените културни услуги е цяла отделна глава, която очертава посоката за развитието на културните институции, включително музеите, които трябва да подобрят качеството и нивото на изложбите“.

По-конкретно трябва да се усъвършенстват темите, експонатите и екипите на изложбите, за да бъдат те висококачествени. Така съвсем естествено ще породят интерес и привлекат повече посетители, каза още Ци Мей.

Как ще се развиват бъдещите музеи?

Можете да обикаляте музеите със смартфона вкъщи.

Темата на миналогодишния Международен ден на музеите беше „За равенство на музеите: Многообразие и инклузивност“. Целта е самите музеи да подходят с нова нагласа и разбиране на статута и функциите си.

Интелигентни музеи онлайн и офлайн

Международният ден на музеите през 2020 г. се сблъсква с най-сериозната ситуация от създаването си – влиянието на пандемията от новия коронавирус. В резултат на нея десетки хиляди музеи по света бяха затворени. В тези условия все повече хора започнаха да „посещават“ музеи чрез интернет. Използвайки новите технологии музеите по света предоставят услуги на публиката и получават ново внимание.

Големият брой музеи с разнообразно тематично съдържание ни помагат да получим по-дълбоко разбиране за историята и културата и разширяват знанията ни. Наред с непрекъснатото развитие на интернет технологиите виртуалните посещения на музеи вече не са нещо ново. Как по-добре да се обвържат технологии като големите данни, 5G и виртуалната реалност с музеите, за да се предоставят по-добри услуги на хората?

През последните години музеите в страната обръщат голямо внимание на дигиталното и техническо развитие. Благодарение на него все повече исторически реликви „оживяват“ и са достъпни за хората.

По време на миналогодишния Пролетен празник хората останаха вкъщи заради епидемията от COVID-19. Музеите в страната представиха над 2000 виртуални изложби, а разглежданията им надхвърлиха 5 милиарда.

Директорът на Държавното управление на културните реликви Лиу Юджу е на мнение, че модернизацията и интелигентността на музеите зависят от реформата и иновациите. Новите технологии като големите данни, облачни изчисления и изкуствен интелект трябва да се приложат в музеите, за да могат те да се развиват висококачествено.

Нова музейна система, равноправна и инклузивна

При липсата на спорове относно публичната собственост на музеите, обширните, равни и недиференцирани права на достъп се превърнаха в цел, която музеите активно преследват.

„Музеите са културна сила за стимулиране на равноправното, разнообразно и инклузивно развитие на обществото“, каза заместник-директорът на Държавното управление на културните реликви Гуан Цян. По думите му модерните музеи имат за цел нарушаване на монопола на знанието и премахване на социалното неравенство, те са важни обществени културни институции, които могат да уважават личността, стимулират ума на народа, показват разнообразието и инклузивността на обществото.

В съответствие с темата Нанкинският музей, заедно с още 8 други музеи, представиха няколкостотин културни реликви от периода „Пролети и есени“ до династии Цин и Хан, в това число и теракотени воини и триножника „Уан Дзъу“. Преди тези скъпоценни предмети можеха да се видят чрез обиколка на поне половината Китай.

Понастоящем музеите, които държат на инклузивността и разнообразието, са посещавани от все повече местни жители и туристи. До края на 2019 г. в страната има регистрирани 5535 музея, с 181 повече спрямо предишната година. 1710 от тях са частни. За цялата година са проведени 28 600 изложби и 33 4600 образователни мероприятия, които са посетени от 1,227 млрд. души, със 100 милиона повече спрямо предходната година.

„От периода на 13-ия петгодишен план насам в страната на всеки два дена се открива нов музей, в резултат на което на 250 хиляди китайци се пада по един музей. Приобщаващото равноправие вече се превърна в отличителна черта на развитието на китайските музеи. Диверсифицираната интеграция помага на музеите да демонстрират своите функции и роли, реформите и иновациите насърчават модернизацията и интелигентността им, а обменът и взаимното обучение насочват музея към световната сцена.“, заяви директорът на Държавното управление на културните реликви Лиу Юджу.

Класация