Как технологиите могат да променят и улеснят живота на възрастните хора

2021-11-18 09:00:49

Неусетно явлението „застаряващо общество“ достигна и Китай. В периода на 14-ия петгодишен план за развитието на Китай възрастното население се очаква да надхвърли 300 милиона, с което страната ще се превърне в застаряващо общество от средно ниво. Наред с донесените от бързото развитие на интернет големи удобства в живота на хората, но много възрастни хора са подложени на „дигитално разделение“. Заедно с непрекъснато увеличаващите се изисквания спрямо грижите за тях, намирането на решение на проблема става все по-спешно.

В „14-ата петилетка и дългосрочните цели за развитието до 2035 г. на ЦК на ККП“ се посочи, че трябва активно да се прилага стратегията за справяне със застаряващото общество. Понастоящем местните власти изработват за интелигентността за отглеждане на старите, с цел отглеждането да се превърне в наслаждаването на живота.

Неотдавна едно решение на шанхайския район Чаннин предизвика вниманието на обществото. Местните власти инсталираха интелигентни водомери на всички възрастни хора в района, които живеят сами. След като водомерът отчете по-малко от 0,01 кубични метра в рамките на 12 часа, той автоматично алармира системата. След това служител посещава дома на възрастните хора по най-бързия начин и веднага докладва за ситуацията на съответните власти

Малкият водомер е част от интелигентната мрежа за обслужване на възрастните хора в Шанхай. В район Чаннин е създадена мрежа за защита „1+3“ за възрастни хора в крайна нужда. „1“ означава създаване един електронен здравен архив за всяко подобно семейство. „3“ представлява предоставяне на 500 бедни семейства по 6 интелигентни продукти за здравето, на 5000 възрастни души, които живеят сами, по 3 интелигентни продукти като противопожарна аларма, инфрачервен детектор и интелигентна гривна, както и на 2055 стари хора без роднини телефон за спешна помощ и обслужване.

По думите на заместник-директора на Шанхайското управление на гражданските дейности Дзян Жуей трябва да се предоставят на възрастните реални, бързи и ефективни услуги, характеризиращи се с интернет на нещата, взаимосвързаност и интелигентност. През април миналата година в града бяха сформирани първите 12 сфери за интелигентни грижи за възрастните хора, засягащи тяхната безопасност, медицински и психологически услуги.  

Наред с пробива в ключовите технологии изключително се обогатява изборът на интелигентни продукти при грижите за възрастните хора. „Трябва да се съобразяваме с реалната им ситуация, за да се улесним техният живот максимално и прилагаме по-успешно технологията“, каза Дзян Жуей.

 „Сяолъ, искам да ям“, „Сяолъ, нуждая се от спешна помощ“… В лабораторията за интелигентни грижи за възрастни в провинция Анхуей, когато получи команда, роботът Сяолъ започва да търси и изпълнява съответната услуга.

Платформата включва 12 подплатформи като управление на локацията, онлайн медицинско лечение, здравно управление и др., предоставя редица услуги на възрастните чрез сателитна локация, помощната система SOS и мониторинг за здравето. „Целта ни е възрастните хора спокойно да прекарват дните си и без да излизат от дома“, заяви началникът на лабораторията Уан Маогуан.

„Г-жо Уан, когато имате нужда от нещо, натиснете това копче и ние веднага ще дойдем при Вас“, обяснява служителят Уан Мулан на възрастна жена, която живее сама. Освен това в нейния дом е инсталиран инфрачервен детектор. Ако тя отсъства от вкъщи дълго време, детекторът изпраща сигнал до платформата и биват изпращани служители, които да проверят ситуацията на място. „С тази система съм по-спокойна“, радва се цената.

„Следващата стъпка е да комбинираме и обвържем ресурсите за грижи за старите хора в района, с цел предоставяне на 24-часов контрол на безопасността, спешна помощ и здравно управление от разстояние, заяви началникът на местните власти.

„Възрастните са общо 14 508, над 80 години – 2 397…“ Тази информация се изписва на големия екран в Центъра за услуги за възрастни хора в район Хъси, град Тиендзин. Там може да се добие представа за ситуацията на хората с ниски доходи, самотните стари хора в райони и др. Зад тази точна информация се крие голямо количество работа по събиране и анализиране на данни.

Местен служител разказа, че центърът организира мащабно проучване сред 200 хиляди стари хора на базата на 21 показатели, свързани с тяхната семейна ситуация и здравно състояние. След като анализират основната информация и нуждите на хората, се формира „портрет“ на всеки възрастен човек, включително личната информация, ситуацията със здравето и индивидуалните нужди и се установяват пет модула за статистическия анализ за обслужването. Целта е по интелигентен начин да се предоставят грижи на застаряващото население.

Неотдавна местните власти на район Хъси инсталираха безплатно системата за спешна помощ за всички възрастни, които живеят сами в района. Към момента в повече от 600 семейства разполагат с тези устройства, и вече са получени 140 сигнала за спешна помощ чрез системата.

Заедно с интелигентната система за помощ на възрастните, служителите и доброволците често посещават старите хора в жилищните комплекси, за да реагират своевременно и повишат нивото на тяхната сигурност.

Грижите са най-ключови за интелигентните услуги. Различните места в страната са предприели мерки за засилване на грижите към застаряващото население. През ноември 2020 г. Държавният съвет излезе с „Програма за разрешаване проблемите на възрастните хора с използване на интелигентни технологии“ , която се фокусира върху транспорта, медицинското лечение и потреблението и издигна 20 конкретни мерки и изисквания. „Дигиталното разделение“, пред което са изправени възрастните хора, като неспособност за сканиране на кодове в обществения транспорт, регистриране онлайн за медицинско лечение или използване на здравен код, постепенно се разрешава.

Както каза отговорникът на отдел „Грижи за възрастни хора“ към Министерството на гражданските дейности, „Независимо колко са усъвършенствани технологиите, е малко вероятно те да заменят емоционалните и близки услуги. Затова развитието на интелигентните грижи за застаряващото население трябва да е въз основа на самите хора, да се предотврати ситуация, при която „интелигентността не осигурява грижи за възрастните, а грижите не са интелигентни“.“

„Дигиталното разделение“, пред което са изправени възрастните хора, като тези, които не могат да сканират кодове, да пътуват с автомобили, да се регистрират онлайн или да използват здравни кодове, постепенно се разрешава.

В "цифровото разделение" се сблъскват възрастните хора, като тези, които не могат сканиране кодове, за пътуване на автомобили, да се регистрират онлайн, или да използват здравни кодове, постепенно се решен.


Класация