Върнахме на хората синьото небе и блещукащите звезди

2022-08-16 10:52:18

От 18-ия Конгрес на ККП насам върви преструктуриране на индустриите. Делът на екологично чистата зелена енергии в китайския енергиен микс се увеличава. Води се борба със замърсяването на въздуха през есента и зимата. Хората се наслаждават на все повече дни със синьо небе, чист въздух и блещукащи звезди.


Класация