ЕС не трябва да отстъпва по отношение на изменението на климата

2022-07-14 16:17:09

Руско-украинският конфликт и санкциите на Запада срещу Русия сериозно засегнаха енергийните доставки на Европа, в резултат на което цените на енергията се задържаха високи, а противоречията между предлагането и търсенето се изострят заради геополитически фактори. Някои европейски държави дори започнаха да отстъпват по отношение на изменението на климата, което вреди на международния престиж на ЕС в тази област, хвърляйки сянка върху глобалните усилия за преодоляване на климатичните промени.

В началото на юли Европарламентът гласува „за“ слагането на „зелен етикет“ върху газа и ядрената енергия, което според критиците е неуспех в ангажимента на ЕС за намаляване на емисиите от вредни газове и пречка пред целите на ЕС за постигане на въглероден неутралитет до 2050 г.

Справянето с изменението на климата е споделена отговорност на международната общност и не трябва да бъде повлияно от временни геополитически фактори. ЕС трябва да осъзнае, че санкциите срещу Русия застрашават енергийната сигурност на Европа вместо да променя енергийната си политика и да нарушава собствените си ангажименти относно климатичните промени.

Класация