Опитите да се смути развитието на спецрайона бяха осуетени с влизането в сила на Закона за националната сигурност на Хонконг

2022-06-28 17:13:05

Тази година се навършват 25 години от възвръщането на Хонконг в Китай, през които политиката „една държава, две системи“ се реализира успешно, а статутът на спецрайона като международен финансов и търговски център укрепва.

От известно време обаче с подкрепата на западни страни антикитайските сили в Хонконг, използвайки пропуските в законодателството на спецрайона, предизвикаха спорове и безредици, което разклати социалната му стабилност и икономическо развитие. Едва през 2020 г., когато в сила влезе Законът на КНР за защита на националната сигурност на Хонконг, опитите на чуждите и антикитайски сили да смутят развитието му бяха осуетени и Хонконг отново пое по пътя на стабилното развитие.

Законът за националната сигурност на Хонконг е защитник на стабилността и икономическото развитие на спецрайона. Статистиките показват, че от влизането му в сила до момента събраната сума от нови акции надвишава 650 хонконгски долара, което е с 30% повече на годишна база.

Класация