Иновации в района на Големия залив

2022-06-24 14:32:23

С ключовите научни градове Гуанмин, Нанша и Суншанху, районът на Големия залив систематично изгражда редица големи научни и технологични инфраструктури от световна класа. 1,1 милиона служители са заети в научноизследователска и развойна дейност тук и търсят по-интелигентни решения за бъдещото развитие.

Класация