Красивата река Лухъ в Шаанси

2022-06-21 16:24:12

Река Лухъ преминава през гр. Юлин, провинция Шаанси. В миналото водите ѝ са били силно замърсени заради ерозията. През последните години местното правителство засилва мерките за справяне с проблема и пречистването на водите. Това доведе до подобряване на околната среда. Днес бреговете на реката са чисти и красиви.


Класация