Чапли и лотоси във влажната зона „Чъшан“

2022-06-15 16:23:48

Влажната зона „Чъшан“ се намира между градовете Нанкин и Чуджоу. Там има богато разнообразие от растителни видове, птици и животни.


Класация