Пътят към общността на споделена съдба: Ангажимент за чиста и красива природа

2022-06-09 16:40:03

На 30 ноември 2015 г. в Париж китайският председател Си Дзинпин участва в откриването на Конференцията за изменението на климата. В речта си той заяви, че страните трябва да съдействат за справедлив и ефективен механизъм за справяне с климатичните промени, за да изградят устойчиво и взаимноизгодно сътрудничество в името на развитието.

Впоследствие Китай си постави национални цели да достигне пик на въглеродните емисии до 2030 г. и въглероден неутралитет до 2060 г. Като част от това страната се ангажира да не създава повече проекти за добив на въглища в чужбина. Периодът от въглеродния пик до въглеродния неутралитет е много по-кратък, отколкото в развитите страни. През 2021 г. инсталираният капацитет за възобновяема енергия в Китай надхвърля 1 милиард киловата, а инсталираната мощност за производство на вятърна енергия е на първо място в света.

Класация