Конфликтите между цивилизациите могат да бъдат избегнати с толерантност и диалог

2022-06-07 10:58:58

На 27 март 2014 г. китайският председател Си Дзинпин произнесе реч в централата на ЮНЕСКО, в която представи визията си за обмена и общуването между различните цивилизации. В нея той изтъкна, че е необходимо да се насърчава взаимното уважение между цивилизациите и приятелството между хората от различните страни в името на социалното развитие на цялото човечество и запазването на световния мир. Китай смята, че различните култури и цивилизации трябва да се отнасят една към друга на основата на принципите на справедливостта, диалога и толерантността, които са основополагащи за съвременните международни организации. Както каза заместничката на върховния комисар за човешките права Нада Ал-Нашиф: „Нашият свят се нуждае от гласове на разума, от повече хармония, толерантност и съпричастност“.

Класация