Ехото на епохата в Устава на ООН

2022-06-01 15:11:47

На 28 септември 2015 г. китайският председател Си Дзинпин участва в общия дебат на 70-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. В речта си той подчерта, че е необходимо да се следват целите и принципите в Устава на ООН, да се изградят нов тип международни отношения, в чието ядро да е взаимоизгодната печалба, както и общността на споделената съдба.

Британският журналист Мартин Жак коментира, че идеята за общност на споделена съдба е различна от тясната концепция за национална държава. Тя е е отворена за всички, независимо от границите, и без дискриминация. В един глобализиран свят този вид мислене е от решаващо значение за бъдещето на човечеството. (#FootstepsTowardASharedFuture)

Класация