Десетина коне се карат през ранната утринна мъгла като картина

2022-05-17 15:24:53

Десетина коне се карат през ранната утринна мъгла във Вътрешна Монголия, като известната китайска картина за коне.


Класация