ВЕЦ „Трите клисури“ по река Яндзъ

2022-05-11 16:15:13

Според китайската корпорация Three Gorges до 4 май кумулативното производство на електроенергия от шестте водноелектрически каскади по река Яндзъ през последните години надхвърля 3 трилиона киловатчаса.

Класация