Споделена съдба

2022-05-11 09:54:45

От 2020 г. Китай е установил обмен и сътрудничество с повече от 100 международни организации и чуждестранни правителствени младежки агенции, политически партии и неправителствени младежки организации. Китайските младежи са по-активни в присъединяването към международни организации, участието в глобалното управление и приноса към световния мир и развитие.


Класация