Нов тласък за съживяване на селските райони

2022-05-11 09:52:58

До 2021 г. 470 хиляди китайски младежи са помагали в образованието в селата и малките градове, селското стопанство, медицината и съживяването на селските райони (намаляване на бедността).


Класация