Водеща сила в научно-технологичните иновации

2022-05-10 10:42:44

Средната възраст на работещите по навигационната система „Бейдоу“ е 36 години, на екипа по квантова наука 35 години, а на екипа по разработка на радиотелескопа FAST 30 години.


Класация