Опазването на водните ресурси в Лхаса

2022-05-09 16:23:32

Чрез реализирането на Проекта за управление на водната система и екологично възстановяване (2018-2035г.), в административния център на Тибет Лхаса постепенно се възстановява историческата водна система, подобрява се съществуващата и в дългосрочен план градът се очаква да обогати водните си ресурси.


Класация