Живописните терасирани полета на Люеян

2022-04-27 10:43:51

През последните години над 200 хектара пустеещи земи по хълмовете в околия Люеян, провинция Шанси, бяха култивирани и терасирани, и днес се използват от местните земеделци.


Класация