Пещерите „Могао“ от птичи поглед

2022-04-26 15:31:33

Световното културно наследство – пещерите „Могао“ се намират на 25 км от град Дунхуан в провинция Гансу. Общата дължина на пещерите е 1600 метра и в момента са запазени 735 от тях, в които има стенописи върху площ от 45 хиляди кв. м. и над 2400 цветни скулптури. Културното наследство „Могао“ има огромна историческа, художествена и научна ценност.


Класация