Пролетна оран в Синдзян

2022-04-21 16:33:40

Синдзян е най-големият район за производство на памук в Китай. Почти половината от местните фермери се занимават с производство на памук, а приходите им от тази дейност представляват 30% от техния нетен доход. Обработването на памуковите полета, като оран и засаждане, е напълно механизирано.


Класация