Изкуството в очите на хората с аутизъм

2022-04-01 16:09:58

На 2 април се отбелязва Световният ден на информираността за аутизма. Децата с аутизъм изпитват трудности при общуването и не винаги могат да се адаптират в обществото. При тях се наблюдават различни по степен проблеми в общуването, емоционалната регулация и поведението. Но немалко от тях имат специални дарби в изкуството. (Снимка: ChinaFotoPress)

Класация