„Зеленият двигател“ на река Яндзъ

2022-04-01 15:44:56

На 3 април 1992 г. започна изграждането на ВЕЦ „Трите клисури“, която е най-голямата в света. Височина на язовира е 181 метра, всяка година може да произвежда 100 милиарда KWh електричество, което може да замести използването на над 30 милиони тона въглища.

От 1994 г. по брой и производство на енергия китайските водноелектрически централи заемат първото място в света. През 2020 г. общото производство на електричество достигна 1,35 трилиона KWh, а инсталираната мощност на хидроенергийните станции в Китай е 3,7 трилиони KW, която представлява 30% от световната.

Съвсем скоро ВЕЦ „Байхътан“ ще започне да произвежда електроенергия. Очаква се тогава инсталираният капацитет на важните станции по горното течение на река Яндзъ да достигне 71,7 милиона KW, а всяка година ще произвежда 300 милиарда KWh електроенергия. Река Яндзъ ще се превърне в най-големия коридор за чиста енергия в света.

Класация