Влажните зони на националния резерват Лалу

2022-03-21 10:29:22

Пролетното равноденствие е време, когато природата в националния резерват Лалу се събужда - цветята цъфтят, наоколо летят пчели и птици, а върбите се раззеленяват.


Класация