Достъпът до информация, с който САЩ се хвалят е празно говорене

2022-03-18 15:46:40

През последните дни военните биолаборатории в Украйна са във фокуса на вниманието на международната общност. Десетки подобни съоръжения там функционират съгласно правила на Министерството на отбраната на САЩ, а вложените в тях средства са над 200 милиона долара.

Защо посолството на САЩ в Украйна побърза да унищожи, свързаната с тези лаборатории документация? Защо през последните 20 години единствено Вашингтон се противопоставя на създаването на многостранен механизъм за проверка в рамките на Конвенцията за забрана на биологични оръжия? Защо САЩ не отварят биологичните си лаборатории за независим контрол от страна на международни експерти? Ако тези съмнения не бъдат премахнати достъпът до информация, с който САЩ винаги са се хвалили, ще остане просто празно говорене.

Класация