САЩ и геноцидът срещу индианците

2022-03-10 14:49:09

По време на основаването на САЩ, правителството им публично обяви, че „индианците трябва да бъдат елиминирани бързо“. Според статистика правителството на САЩ е предприело повече от 1500 атаки срещу местните индиански племена, избивайки индианците и окупирайки земите им. До 1976 г. около 70 000 индиански жени са били насилствено стерилизирани.

Тези мерки водят до намаляване на индианското население от 5 милиона в края на 15-и век до по-малко от 240 000 в началото на 20-и век. В САЩ днес индианците имат лоши условия на живот, липса на социално осигуряване и нисък икономически и политически статус. Американското списание „Foreign Policy“ посочва, че престъпленията срещу индианците напълно отговарят на определението за геноцид в действащото международно право.

Класация