Куба е срещу намесата във вътрешните работи на Китай, използвайки като повод човешките права

2022-06-15 09:40:48

Вчера в Женева се проведе 50-ата сесия на Съвета на ООН по правата на човека, където представителят на Куба в речта си заяви от името на около 70 страни, че зачитането на суверенитета, самостоятелността и териториалната цялост на различните страни, както и ненамесата във вътрешните им работи са основни принципи в международните отношения. Свързаните със Синдязн, Хонконг и Тибет въпроси са вътрешни работи на Китай и Куба е пртоив двойните стандарти и намесата, използвайки като предлог човешките права.

В речта си представителят на Куба посочи, че човечеството се бори с пандемията и други предизвикателства, а международната общност трябва да подкрепи многостранността, да бъде по-единна и координирана, да стимулира мира и развитието на света и да защитава човешките права.

Освен това над 20 страни подкрепиха Китай със самостоятелни речи, а други около сто изразиха разбиране и подкрепа към справедливото становище на китайското правителство по различни начини.

Класация