Американска медия: Сътрудничеството с Китай съдейства за развитието на Африка

2021-11-29 10:52:59

На 28 ноември американската медия „The Diplomat“ публикува статия за посоката на сътрудничеството в отношенията между Китай и африканските държави. В нея с факти се доказва, че от създаването си през 2000 г. Китайско-африканският форум за сътрудничество е ефикасен механизъм.

„С подкрепата на форума китайско-африканските отношения постигнаха бързо развитие. От статистиките на американския университет „Джон Хопкинс“ става ясно, че Китай е най-големият източник на чуждестранни инвестиции в Африка. Преките инвестиции на Китай в африканските държави са се увеличили от 7,5 милиона щатски долара през 2003 г. до 3 трилиона щатски долара през 2020 г. От създаването на КНР Пекин спазва поетия ангажимент и предоставя на Африка помощ в областта на общественото здравеопазване. На фона на усложняващата се международна икономическа обстановка Китайско-африканският форум за сътрудничество е важен механизъм за укрепване на африканските индустрии. Сътрудничеството между Китай и африканските държави в областта на промишлеността и инфраструктурата в рамките на инициативата „Един пояс, един път“ влива нова сила за общото развитие“, се посочва в статията.

Класация