Китайските дела ще се решават от самите китайци

2022-08-11 09:26:33

На 10 август бе публикувана „Бяла книга за тайванския въпрос и обединението на Китай в новата епоха“, в която се казва, че китайските дела ще се решават от самите китайци. Това изпрати ясен сигнал: Тайванският въпрос е вътрешна работа на Китай, която засяга неговите основни интереси и национални чувства и няма да бъде допуснато външни сили да се намесват в него.

Много чужди медии отбелязват, че преди публикуването на бялата книга, посещението на председателката на Камарата на представителите на Конгреса на САЩ Нанси Пелоси в Тайван е довело до изостряне на ситуацията в района и засилване на конфликта между Пекин и Вашингтон. На фона на това, Китай публикува бялата книга, която представя причините за възникването на тайванския въпрос, перспективите за реализиране на мирното обединение на принципа „една държава, две системи“. Това не само е силна контрамярка на посещението на Пелоси в Тайван, но и показва общата стратегия на Китай за разрешаване на тайванския въпрос в новата епоха, както и внася положителна енергия за просперитета и стабилността в Азиатско-тихоокеанския регион и света.

Каква представлява принципът за „един Китай“? Отговорът е недвусмислен: В света има само един Китай, Тайван е неделима част от територията му, а правителството на КНР е единственото законно правителство, представляващо цял Китай. Този принцип е политическата основа, върху която се градят отношенията на Китай с останалите страни. В Декларацията от Кайро (1943) и Потсдамската декларация (1945) е посочено, че Китай притежава суверенитета над територията на Тайван. През 1971 г. сесията на Общото събрание на ООН прие Резолюция № 2758, потвърждаваща принципа за „един Китай“. Относно посещението на Пелоси в Тайван, над 170 държави и няколко международни организации вече подкрепиха китайската позиция и принципа за „един Китай“, което показва, че историята и правните факти по тайванския въпрос са ясни.

Под ръководството на ККП, милиардният китайски народ се стреми към мирно обединение, но никога няма да се примири със сепаратизма. Китайците не само притежават силна решимост, твърда воля и способност за защита на държавния си суверенитет и териториална цялост, но и стратегическа мъдрост и смелост да планират обединението на родината.

Класация