Показвайки силна устойчивост, китайската икономика продължава да се стабилизира и възстановява

2022-07-15 19:07:34

Според официални данни през първата половина на тази година БВП на Китай е достигнал 56,2642 трилиона юана, което е 2,5% ръст на годишна база.

През второто тримесечие заради сложната и променлива международна ситуация и епидемичните вълни в страната китайската икономика бе изправена пред голям натиск от спад. През април видимо спаднаха главните икономически показатели. Благодарение на контрола на епидемичната ситуация, възстановяването на производството и редицата мерки за стабилизиране на икономиката, през второто тримесечие бе отбелязан растеж от 0,4%. Очевидно е, че ръстът от 2,5% на китайската икономика през първите шест месеца на годината се реализира на фона на значителния спад на основните икономически показатели през април и май. Това е трудна задача и демонстрира могъщата устойчивост на китайската икономика.

Освен това въпреки спада на световната търговия през първите шест месеца на годината износът и вносът на Китай се увеличиха с 9,4% на годишна база, като ръстът при износа е 13,2%.

За втората половина на годината все още съществуват много нестабилни и неопределени фактори и основата за възстановяването на китайската икономика не е достатъчно солидна. Затова трябва да се положат повече усилия за стабилизирането ѝ. В момента добрата тенденция за развитието на китайската икономика се запазва. Очаква се с различните средства за макрорегулиране тя да продължи да се възстановява и да е лъч надежда за съживяването на световната.

Класация