Защо политиката „една държава, две системи“ постигна общопризнати успехи в Хонконг?

2022-07-01 19:38:24

“През последните 25 години с подкрепата на континенталната част на Китай и усилията на различните обществени кръгове прилагането на политиката „една държава, две системи“ в Хонконг постигна общопризнати успехи“, заяви китайският председател Си Дзинпин на тържествата по случай 25-ата годишнина от завръщането на Хонконг в Китай и церемонията по встъпването в длъжност на шестия управител на китайския сперайон.

През 1997 г. в 0:00 ч. на 1 юли китайското правителство възстанови властта си над Хонконг и бе въведена политиката „една държава, две системи“. През изминалите 25 години спецрайонът успя да се справи с различните предизвикателства. Статутът му на международен финансов, корабоплавателен и търговски център укрепна. Жителите на Хонконг се ползват с небивали в миналото демократични права и свободи, а благосъстоянието им расте.

Китайският председател Си Дзинпин многократно говори за политиката „една държава, две системи“. В речта си днес той посочи, че поддържането на суверенитета, сигурността и интересите на развитие е основен принцип в нея.

„Централното правителство има право на всестранно управление в специалния административен район, което е източник на високата автономия на Хонконг. Заедно с това ЦК на ККП напълно зачита и решително поддържа високата автономия на спецрайона съгласно законите. Властта трябва да е в ръцете на патриотите. Защитата на правото на управление е именно защита на просперитета и стабилността, както и реалните интереси на 7-милионното хонконгско население“, заяви Си Дзинпин.

Това изложение анализира връзката между „една държава“ и „две системи“, което предоставя насока за създаването на благоприятна политическа обстановка. От влизането в сила на Закона за националната сигурност на Хонконг до усъвършенстването на законодателната система на спецрайона и въвеждането на принципа Хонконг да се управлява от патриоти - политиката „една държава, две системи“ обогатява и развива спецрайона.

„Централното правителство се ангажира с всички сили да реализира политиката „една държава, две системи“ и искрено се стреми към благоденствието на Хонконг“. Жителите на спецрайона са единодушни в това отношение. Единствено чрез тази политика Хонконг ще запази дългосрочния просперитет и стабилност и ще допринесе за модернизацията на страната.

Класация