Изявлението на САЩ и Запада относно изборите в Хонконг е абсурдно

2022-05-10 10:01:30

Външните министри на страните от Г-7 и висшите представители на ЕС излязоха с изявление, в което отправиха безотговорни забележки за изборите за шести главен управител на специалния административен район Хонконг на 8 май, оклеветявайки го като „атака срещу политическата диверсификация на Хонконг".

Като първите избори за главен управител на Хонконг след въвеждането на новата избирателна система, те се проведоха в съответствие със законите и разпоредбите, бяха честни, справедливи и безопасни. Според новата избирателна система на Хонконг броят на членовете на избирателната комисия се е увеличил от 1200 на 1500, а политическият спектър стана по-разнообразен. Това гарантира, че избраният главен управител има по-широко представителство в обществото и може да представлява по-добре общите интереси на обществото в Хонконг.

Относно „Съвместната декларация между Китай и Великобритания“, която многократно бе споменавана от САЩ и Запада, нейната цел е да разреши въпроса за връщането на Хонконг от Великобритания на Китай, а не въпроса каква политическа система и избирателна система. След връщането на Хонконг, конституционната правна основа за управлението на китайското правителство в Хонконг е китайската конституция и основният закон на Хонконг. Великобритания няма суверенитет, управление или надзор над Хонконг след това.

С новата избирателна система и новия главен управител, Хонконг стои на нова отправна точка. Колкото и да атакуват и клеветят някои сили в САЩ и Запада, не могат да спрат историческата тенденция на Хонконг от хаос към мирно управление и просперитет. С твърдата подкрепа на централното правителство и възползвайки се от възможността за интегриране на Хонконг в цялостното национално развитие, новият управленски екип на спецрайона ще ръководи всички кръгове на обществото към нова страница на Хонконг и ще направи „Перлата на Ориента“ още по-ослепителна!

Класация