Китайската икономика отбелязва непрекъснат растеж

2022-03-17 19:59:43

Макроикономика, недвижими имоти, китайски концептуални акции, платформена икономика – това са все теми, които привличат силно вниманието на пазара. Те бяха обсъдени вчера на специално заседание на Комисията за финансова стабилност към Държавния съвет. Анализатори посочиха, че тази среща е навременна, прецизна и точна. Тя даде положителен сигнал от китайското правителство за стабилизиране на очакванията, чуждестранните инвестиции и развитието, възстановявайки доверието на инвеститорите от страната и чужбина.

Финансите са стълб за икономическото развитие. Китайският финансов пазар бе силно повлиян от нестабилната външна среда, намаляването на търсенето, удара върху доставките и отслабването на очакванията. В такъв един ключов момент на тази среща бяха обсъдени основните проблеми, които пречат на развитието на пазара. На нея бе подчертано, че развитието е най-важната задача и то трябва да се концентрира върху икономиката, да се задълбочат реформите и да се разшири отварянето, както и да се предприемат активни парични политики. Тази подкрепа ще стабилизира очакванията на пазара и ще намали тревогите. Според първия икономист на „ICBC International“ Чън Шъ тази среща е знак за „куража на китайските лидери за справянето с краткосрочните сътресения на пазара, както и за гъвкавостта на китайската икономика и финанси в преодоляването на трудностите“.

Всъщност китайската икономика през последните години показа своите способности за справяне с рисковете. В момента тя отново се възстановява стабилно, особено в областта на потреблението.

Освен това през първите два месеца на тази година индустриалното производство, инвестициите, вносът и износът на Китай отбелязаха бърз растеж, а заетостта и цените на стоките се задържаха стабилни.

Пандемията все още не е овладяна, ситуацията в света като цяло е нестабилна и на този фон Китай трябва да се подготви за новите предизвикателства. Затова страната ще прилага полезни за пазара политики, а финансовите органи ще трябва твърдо да подкрепят развитието на реалната икономика.

Очевидно е, че Китай е запазил достатъчно пространство за макрополитиките и инструментите. Пазарът очаква стабилната му подкрепа за своето развитие. Китайската финансова система ще „влее нови сили“ в реалната икономика, ще съдейства за устойчивото развитие и растеж не само на страната, но и на целия свят.

Класация