Устойчивостта на китайска икономика продължава да е „стабилизатор“ за световната икономика

2022-03-05 18:24:16

Днес в Пекин бе открита петата сесия на 13-ото Общокитайско събрание на народните представители (ОСНП), на която бе представен докладът за работата на правителството и одобрени целите за социалното и икономическо развитие на Китай през 2022 г., което ясно се посочва, че „стабилният растеж трябва да е на приоритетно място“.

Миналата година бе от важно значение за Китай. Въпреки че страната бе изправена пред много рискове и предизвикателства, китайската икономика продължи да се възстановява и развива, а основните цели и задачи бяха изпълнени, което даде добро начало за „14-ата петилетка“. Миналата година икономическата продукция на страната като цяло достигна 114,4 трилиона юана, което е с 3 трилиона щатски долара увеличение на годишна база. Това е безпрецедентен случай в историята на световната икономика.

Такива постижения не се постигат лесно. Това е не само знак, че китайската икономика е устойчива и способна да противодейства на рисковете, но също така е тясно свързано с плана на китайското правителство за превенция и контрол на епидемията, както и икономическото и социално развитие.

Китай си постави за цел около 5,5% растеж на БВП за 2022 г., което изцяло отговаря на вътрешната и външна икономическа ситуация и съответства на реалните икономически дейности. Като втората по големина икономика в света, в стремежа си да постигне поставените цели и задачи Китай със сигурност ще допринесе с повече положителна енергия за възстановяването на световната икономика и ще продължи да бъде неин „стабилизатор“.

Класация