Какво донесе китайската икономика на света през миналата година?

2022-02-28 20:23:29

Неотдавна Националното статистическо управление на Китай публикува „Доклад за икономиката и социалното развитие през 2021 г.“, в който се посочва, че през миналата година китайската икономика се е увеличила с 8,1%, а ръстът на БВП на глава от населението с 8%. Като втората по големина на икономика в света, стабилното развитие на Китай дава огромна положителна енергия за възстановяването на световната икономика.

Освен повишаването на увереността, китайската икономика още предостави реална подкрепа за световната икономика. През 2021 г. общият размер на китайската икономика достигна 17,7 трилиона долара, който е над 18% от световната. Приносът ѝ за глобалния икономически растеж е 25%. Така влиянието на китайската икономика се увеличава непрекъснато.

Общият размер на стокообмен между Китай и чужбина е бил 39,7 трилиона юана или с 21,4% повече спрямо в предишната година. Така външната търговия на Китай заема първото място в света за последните 5 години. С намаляването на отрицателните чужди инвестиции, улесняването на инвестициите и непрекъснатото подобряване на бизнес средата, Китай се превърна в горещата дестинация за глобалните капитали. През 2021 г. преките инвестиции от чужбина в Китай достигнаха 1,1 трилиона юана, с растеж от 14,9%. Броят на новите компании в Китай с чужди инвестиции е 61 хиляди, който е увеличение от 23,3%. Под влиянието на пандемията и други фактори, китайският пазар разкри нови възможности за развитие и привлече повече международни компании.

Освен това, изграждането на инициативата „Един пояс, един път“ създаде скъпоценни шансове за търговията, инвестициите и заетостта за участващите страни. Данните показват, че общият размер на стокообмена между Китай и страните от инициативата е 11,6 трилиона юана с увеличение от 23,6%. Нефинансовите преки инвестиции за тези страни са достигнали 20,3 милиарда долара. Освен това броят на товарните влакове между Китай и Европа надхвърля 15 хиляди, който също е ръст от 22%.

Класация