Опитите за разделянето на Тайван от Китай са обречени на неуспех

2022-02-24 10:36:55

Неотдавна САЩ обявиха, че ще продадат оръжия на Тайван. В отговор на това, Китай обяви санкции срещу компаниите „Рейтеон“ и „Локхийд Мартин“, които са ангажирани от дълго време с военните продажби за Тайван. Действията на Пекин в случая са рационални, справедливи, законни и демонстрират решимостта на Китай да защитава суверенитета и териториалната си цялост. Компаниите, които накърняват китайските национални интереси ще трябва да платят цената за това.

Многобройни факти доказват, че САЩ неколкократно са действали в разрез с поетите от тях политически ангажименти и подкопават мира и стабилността в района на Тайванския проток. Независимо от плановете на Вашингтон и Тайпе обаче, те няма да променят историческата тенденция за обединение на китайската нация. Мирът в Тайван зависи от мирното развитие на отношенията между двата бряга на протока, а не от оръжията и чуждата военна подкрепа. Тайванските власти не бива да си правят илюзии и да се надяват, че ще подведат общественото мнение на острова, използвайки за това промяната в международната обстановка. Опитите за разделянето на Тайван от Китай са обречени на неуспех и никой не бива да си прави илюзии, че те ще успеят.

Принципът за „един Китай“ е общоприет и признат от международната общност. Затова САЩ и техните оръжейни компании също трябва да го зачитат, да прекратят доставките на оръжие за Тайван и всякакви връзки във военната област. Ако обаче продължат настоящата си игра с огъня, Китай със сигурност ще отговори с всички необходими мерки.

Класация