Има защо чуждестранните инвеститори да инвестират в Китай

2022-02-17 10:04:34

През януари тази година реално използваните чуждестранни инвестиции, с изключение на тези в банковия сектор, застраховките и ценните книжа, са достигнали 102,28 милиарда юана (около 15,84 милиарда щатски долара), което е увеличение с 11,6% на годишна база.

За Китай тази цифра не само представлява успех в икономическо-търговската област, но и отправя сигнал, че чуждестранните инвестиции все още са уверени в китайския пазар. Китай продължава да бъде привлекателна дестинация за чуждестранните инвеститори.

Чуждестранни компании гледат с добро око на нарастващия потенциал на огромния китайски пазар. През 2021 г. БВП на Китай се е увеличил с 8,1% на годишна база и страната продължи да води големите икономики в света. Обемът на продажбите на дребно на потребителски стоки е надвишил 40 трилиона юана, което е увеличение с 12,5% на годишна база. Инвестициите в недвижими имоти са нараснали до над 50 трилиона юана, което е увеличение с 4,9% на годишна база. Вътрешното потребление допринася със 79,1% за китайския икономически растеж и остава абсолютно основен двигател за икономическия ръст.

Налице са повече положителни фактори за ръста. На 1 януари влезе в сила споразумението за Регионално всеобхватно икономическо партньорство (РВИП), благодарение на което бъдещото икономическо сътрудничество в региона ще създаде повече възможности за инвестиции в Китай. Това е и от важно значение за възстановяване на световната икономика, която се нуждае от двигател.

Класация