Китай изпълнява ангажимента си за зелена Зимна олимпиада

2022-02-01 14:40:14

Зеленото развитие е основна концепция на Зимната олимпиада в Пекин. Тя е първото международно спортно събитие, чийто домакин е Китай след като страната обяви целта за постигане на въглероден пик и неутралитет. Въпросът как Китай да реализира ангажимента си за въглеродно неутрални олимпийски игри е във фокуса на общественото внимание.

Всички 26 състезателни зали за Зимните олимпийски игри използват 100% възобновяеми енергийни източници за захранване. Електроенергията, произведена от фотоволтаични и вятърни паркове в Джандзякоу, захранва състезателните зони в Пекин, Йенцин и Джандзякоу. Според изчисления от юни 2019 г. до края на параолимпийските игри трите състезателни зони ще намалят изпускането на въглероден диоксид с 320 000 тона благодарение на възобновяемите енергийни източници.

Нисковъглеродните състезателни зали и съоръжения са друга характерна черта на зелената олимпиада в Пекин. Четири състезателни зали за пързаляне използват въглеродния диоксид за охлаждане. Относно въпроса за изкуствения сняг представител на Организационния комитет за олимпийските игри в Пекин заяви, че се използват водещи технологии за спестяване на вода и интелигента система за производство на сняг, с което ефикасно се избягва разхищението на водни ресурси. 80% от автомобилите, използвани за услуги за олимпиадата, са задвижвани с нови енергии – водород или електричество. Горската покривка в състезателната зона в Джандзукоу е 81%.

Председателят на Международния олимпийски комитет заяви, че Китай е изпълнил ангажимента си Зимната олимпиада в Пекин да допринесе за устойчивото развитие. Сингапурският вестник „Лиенхъ Заобао“ коментира, че Зимната олимпиада в Пекин показва на света китайските усилия за зелена трансформация. Скоро хората по света ще видят красотата на зимния спорт, и ще станат свидетели на китайската практика за устойчиво развитие и участието на страната в глобалните усилия за справяне с климатичните промени.

Класация