Обемът на външната търговия на Китай достига рекордните 6,05 трилиона долара

2022-01-15 10:04:05

Данни на Главното митническо управление на Китай показват, че обемът на външната търговия на страната през 2021 г. е достигнал рекордните 6,05 трилиона долара.

Впечатляващите резултати са постигнати на фона на безпрецедентни промени, като Китай запазва водещата си позиция в света по отношение на превенцията и контрола на епидемията и икономическото развитие. Производството и потреблението осигуряват силна подкрепа за стабилния растеж на външната търговия. През последните две години китайската икономика ефективно устоя на натиска, предизвикан от епидемията, и демонстрира силна гъвкавост, което показва, че основите за дългосрочното подобрение на икономиката не са се променили.

В същото време световната икономика поддържа тенденция на възстановяване и търсенето в чужбина продължава да се увеличава, което помага на външната търговия на Китай да достигне ново ниво. „Блумбърг“ коментира, че търсенето на всички категории китайски продукти на световния пазар през цялата година не отслабва. Струва си да се спомене, че износът на китайски медикаменти се е увеличил със 101,2%, което силно подкрепя глобалната борба с пандемията.

Високият растеж на външната търговия на Китай също е неделим от дългосрочните мерки на правителството за стабилизиране на растежа, които включват увеличаване на финансовата подкрепа за малки, средни и микро предприятия, непрекъснато оптимизиране на бизнес средата, улесняване на трансграничната търговия, реформа и иновации в пилотните зони за свободна търговия и други.

Тази година, поради продължаващата пандемия в световен мащаб и усложняващите се международни условия, външната търговия на Китай се изправя пред повече несигурност, нестабилност и дисбаланси. Въпреки това основите на дългосрочния икономически растеж на Китай като цяло няма да се променят, което ще продължи да бъде стабилизиращ фактор за развитието на външната търговия.

Класация