Китай полага усилия за създаване на свят без ядрени оръжия

2022-01-06 14:18:04

В началото на новата година лидерите на Китай, Русия, САЩ, Великобритания и Франция – петте най-големи ядрени сили, излязоха със съвместна декларация за предотвратяване на ядрена война и надпревара във въоръжаването.

Те потвърдиха, че няма да насочват ядрените си оръжия към една или няколко от останалите страни. В една ядрена война няма да има победител и затова такава никога не бива да бъде започвана. Крайната цел на страните, според декларацията, е „създаване на свят без ядрени оръжия, в който сигурността на различните страни ще бъде уважавана“.

За първи път петте най-големи ядрени сили излизат със съвместна декларация по въпроса за оръжията за масово унищожаване, което показва, че политиката им в тази област е на практика една и съща, както и че съществува решимост и желание да бъде предотвратена ядрена война, да се поддържа глобалната стратегическа стабилност и се намалят рисковете от ядрен конфликт. Подобна позиция няма как да не бъде приветствана от международната общност.

Развитието на ядрените оръжия от Китай е исторически избор, направен в особен период на надпревара във въоръжаването, стремеж да бъде разбит ядрения монопол на САЩ и СССР и предотвратена ядрена война. От деня, в който Китай се сдоби с ядрено оръжие, той не престава да инициира неговата пълна забрана и окончателно унищожаване. Освен това страната поддържа ядрения си арсенал на минимално ниво, нужно за поддържане на националната сигурност. Досега Китай не е изменил на политиката си да не използва първи ядрени оръжия при никакви условия и е поел ясен ангажимент да не ги употребява или заплашва с тях неядрена страна или район. Китай е единствената държава от всичките пет, която е поел подобен ангажимент.

Китай се надява петте страни да разглеждат общата декларация като нова отправна точка за установяването на дълготраен мир и обща сигурност в света. Пекин ще продължи да полага усилия за реализиране на окончателната цел за създаване на свят без ядрени оръжия.

Класация