Американският "Закон за предотвратяване на принудителния труд в Синдзян" е поредна манипулация и изкривяване на истината

2021-12-26 10:24:59

„В Синцзян никога не са съществували институции или личности, които са принуждавали хора от етническите малцинства да работят против волята им. Заетостта на населението там е изцяло доброволна и според желанието на всеки“, бе посочено на пресконференция на правителството на автономния район. На нея бяха опровергани с факти твърденията на САЩ в приетия по-рано през седмицата „Закон за предотвратяване на принудителния труд в Синдзян“ и бе посочено, че действията на Вашингтон са опит да се политизира ситуацията.

Международното право дефинира ясно какво представлява „принудителен труд“. Според Конвенцията за принудителния труд на Международната организация на труда (МОТ), този термин се отнася до „принудата човек да се занимава с работа, за която не е изразил доброволно съгласие“. Въз основа на този стандарт обаче в Синдзян „принудителен труд“ не съществува.

Според конституцията на страната, всички китайски граждани, независимо от техния етнически произход, имат право на труд, който да осъществяват на договорни начала. Те също така имат право да решават съобразно собственото си желание какъв труд да упражняват. През последните години, в Синдзян продължи да се увеличава професионалното обучение, така че да се разширят каналите и възможностите на повече хора да си намерят подходяща работа, да намерят източник на устойчиви доходи и подобрят благосъстоянието си и усещането си за сигурност.

На пресконференцията, берач на памук от Синдзян сподели опита си от механизираното събиране на тази култура с думите: „Прибирането на 200 акра памук може да приключи за един ден и да донесе приходи от 300 хиляди юана“. Професор от Синдзянския педагогически университет спомена, че от 39 студенти в курса му, завършващи тази година, 34 души са станали учители в родните си места, а петима са започнали работа в държавната администрация.

Тези примери показват, че обвиненията на САЩ за практикуване на „принудителен труд“ в Синдзян, от гледна точка на международните конвенции, китайското законодателство и фактите не са нищо повече от манипулация. Твърденията на Вашингтон са основани на слухове и имат за цел на попречат на развитието на автономния район, да подкопаят неговата и на цял Китай стабилност и просперитет.

Местните хора познават най-добре ситуацията със заетостта в Синдзян и не се нуждаят от американска намеса да ги „защитава“. Всъщност, самите САЩ имат достатъчно сериозни проблеми в това отношение и дълга история на принудителен труд и геноцид срещу коренното индианско население. И ако там искат да подобрят състоянието на човешките права, трябва първо да приемат закон за противопоставяне на принудителния труд сред индианците.

От 2018 г. насам над 2100 души от 100 страни са били Синдзян, за да се запознаят от първо лице със ситуацията там, посещавали са фабрики и земеделски стопанства. И всички те оценяват високо развитието на района и прилаганите там мерки и политики за защита на правото на труд на хората.

Американската страна трябва да прекрати политическите спекулации по този въпрос, в против случай Пекин ще предприеме ответни реакции. А колкото до развитието на Синдзян и Китай, то едва ли ще бъде повлияно и забавено от манипулациите на САЩ, а единственото, което техните политици ще постигнат е поредното им дискредитиране.

Класация