Кой е истинският унищожител на демокрацията в Хонконг?

2021-12-21 10:02:13

Вчера „Алиансът от петте очи“, в който участват САЩ, Великобритания, Канада, Австралия и Нова Зеландия, излезе със съвместна декларация, в която прави безотговорни забележки относно изборите за Седми законодателен съвет на Хонконг като „отслабване на правата, свободата и самоуправлението на Хонконг“. Под знамето на „демокрацията“ и „човешките права“ тези пет страни отново лицемерничат и разпространят слухове за новата избирателна система в Хонконг.

Настоящите избори са първите за законодателния съвет в китайския специален административен район след подобряването на избирателната система. Според промените броят на местата в Съвета е повече, коригиран е начинът за разпределението им, което има за цел реално да се защитят всички интереси на хонконгско общество и на различните обществени слоеве в района. Изборите напълно отразяват широкото и балансирано участие, политическата инклузивност и справедливата конкуренция. В резултат 90-ите новоизбрани членове на Съвета от общо 153 кандидати са от различни обществени кръгове и професии, което е успешен пример за отлична и реална демокрация!

Всъщност членките на „Алианса на петте очи“ нямат никакво право да говорят за демокрация и човешки права. Те трябва да обърнат по-голямо внимание на собствените си проблеми в неуспехите с борбата с епидемията, екстремизма и расовата дискриминация. Безбройни факти доказват, че много малко западни държави, говорейки непрекъснато за „проява на уважение към човешките права и свободата в Хонконг“, всъщност пречат на демократичното развитие на китайския специален административен район.

Хонконг е неделима част от Китай. Избирателната му система е част от вътрешните работи на страната. Централното правителство ще продължи да подкрепя Хонконг в усилията да развива демокрацията според реалните условия в района. Съветваме САЩ и други западни държави да не протягат „черна ръка“ към Хонконг, с което единствено ще засрамят самите себе си. Перспективите за демократичното развитие на Хонконг са ярки и всяка намеса от външни сили със сигурност е обречена на провал!

Класация