Защо „световната премиера“ на много продукти се случва в Китай?

2021-11-07 10:31:08

От 6 до 8 ноември много продукти, технологии и услуги ще имат своята „световна премиера“ на 4-тото Международно изложение за внос в Китай. На него 62 компании изложители ще представят повече от 100 нови продукта, авангардни технологии и иновативни услуги. Повече от половината от продуктите ще бъдат показани за първи път, а много нови продукти са персонализирани за китайския пазар.

  Защо „световната премиера“ се случва в Китай? Това отразява жизнеността на китайската икономика, както и доверието на изложителите в китайския пазар и желанието им да се възползват от възможностите в страната.

Повече от 1,4 милиарда души и над 400 милионно население със средни доходи - това е огромен пазар, който никоя мултинационална компания не може да пренебрегне. Особено с модернизирането на китайското потребление и нарастващото търсене, китайският пазар предоставя добро място за тестване и за глобални нови технологии и продукти.

От друга страна, бизнес средата в Китай продължава да се оптимизира, особено непрекъснатото укрепване на защитата на интелектуалната собственост, което също така позволява на глобалните компании да пускат нови технологии и нови продукти на китайския пазар с по-голяма увереност. В навечерието на откриването на изложението, китайското правителство издаде и приложи национален план за защита и използване на интелектуалната собственост по време на „14-ия петгодишен план“, в който ясно се посочва, че ще се засили международното сътрудничество в защитата на интелектуалната собственост и подобрят мерките в сферата. Това е поредният ход на Китай за изграждане на бизнес среда от световна класа.

Класация