Националните награди в сферата на науката и технологиите са отражение на причините за иновациите в Китай

2021-11-03 20:47:51

На 3 ноември в Пекин бяха връчени годишните национални награди на Китай в областта на науката и технологиите. Отличени бяха 264 програми, 10 експерта и една международна организация. 91-годишният авиоконструктор Гу Сунфън и 86-годишният ядрен физик Уан Даджун получиха най-високите отличия. Китайският председател Си Дзинпин лично им сложи медалите. Това бе знак на най-голямо внимание от страна на китайското правителство към висококвалифицираните служители в сферата.

Иновациите са основен двигател на китайското развитие. През изминалите пет години Китай постигна успехи в пилотираната космонавтика, изследването на Луната, квантовата комуникация и други области на науката и технологиите. В класацията по показател за иновации от 29-ото през 2015 г. миналата година страната се качи на 14-ото. Кадрите са основен ресурс. Подготвянето на специалисти в областта на науката и технологиите е стратегия на китайското правителство. През октомври 2021 г. Китай представи стратегическа цел за „ускорено изграждане на световен център за специалисти и иновации“. Това е важно решение за постигането на научно-технологична самостоятелност и изграждането на световен център за наука, както и за придвижване на общото развитие на Китай и света.

За осъществяването на тази цел Китай изработи проект, според който в големите градове ще се изградят платформи за привличане на специалисти, ресурсите ще се съсредоточат върху изграждането на държавни лаборатории и органи за научно-технологични и развойни дейности.

Науката е без граници. Глобалната визия и отвореността са друга причина за постиженията на Китай в научно-технологичната област. Тази година чуждестранни експерти, участвали в пет проекта, също бяха удостоени с националната награда за наука и технологии.

От тазгодишните награди се вижда, че тайната за китайските постижения в областта на науката и технологиите се крие не само в голямото внимание, което се обръща на подготовката на специалисти, отвореността на страната и обмена с чужбина, но и в постоянната идея за научен прогрес в полза на човечеството, която е друг вариант на концепцията за общност на споделената съдба.

Класация