„Действие“ е ключовата дума на китайската програма за справяне с климатичните промени

2021-11-03 09:35:52

В поздравителния си адрес до 26-ата конференция на страните по „Рамковата конвенция на ООН за климатичните промени“, китайският председател Си Дзинпин отправи три предложения за противодействие на изменението на климата: защита на многостранния консенсус, фокусиране върху практически дейности и ускоряване на „зелената“ трансформация. Тези предложения съвпадат с казаното от китайския лидер по време на срещата на върха на Г-20 в Рим и в тях ключовата дума е „действие“.

„Желанието на международната общност за съвместно справяне с предизвикателствата непрекъснато се засилва, но най-важното е да бъдат предприети практически действия“, „Визията може да се реализира само с действия“, са част от призивите на Си Дзинпин и причината за тях е, че глобалното справяне с климатични промени е все по-спешна задача.

Според Си Дзинпин, глобалният отговор на изменението на климата трябва да става на основата на мултилатерализма, а конкретните действия включват изпълнение на Рамковата конвенция на ООН за климатичните промени и Парижкото споразумение, реализиране на принципа за „общи, но диференцирани отговорности“, а развитите държави, освен повече собствени действия в сферата, трябва да предоставят и по-голяма подкрепа за развиващите се.

Според Парижкото споразумение, развитите държави обещаха да предоставят 100 милиарда долара всяка година на развиващите се страни за справяне с климатичните промени. На практика обаче те не са достатъчно активни и според Организацията за икономическо сътрудничество и развитие само през 2020 г., за да се реализират поетите ангажименти, развитите страни се налага да осигурят още над 20 милиарда долара.

Класация