Истинска многостранност за общото развитие в Източна Азия

2021-10-29 20:26:49

Тази седмица приключи срещата на върха на Източна Азия. На нея Китай отправи няколко предложения – съвместното справяне с пандемията, стимулиране на всестранното икономическо възстановяване и зеленото развитие, подкрепа за водещата роля на АСЕАН в региона. Това не само дава сила на регионалното сътрудничество, но показва и с практически действия какво означава реална многостранност.

Срещата на върха се проведе на фона на продължаващата пандемия и икономически спад, и Китай е на мнение, че развитието трябва да остане основен приоритет, дори пред големи трудности.

Борбата срещу пандемията е неотложна задача. Сътрудничеството между АСЕАН, Китай, Япония и Южна Корея е главният канал за реализиране на контакти и връзки в региона, а това между Китай-АСЕАН е ключов фактор.
Същевременно постепидемичното възстановяване също е крайно наложителен въпрос. Според данните, през миналата година АСЕАН е станал най-големият търговски партньор на Китай. През първите три тримесечия на 2021 г. двустранната търговия е била с обем от 630,54 милиарда долара, което увеличи 31,1% в сравнение със същия период на миналата година. Това не само гарантира сигурността на индустриалните вериги и веригата на доставки в региона, но и многостранността и свободната търговия.
Историята е показала, че ключът за сътрудничеството в Източна Азия е поддържане на истинска многостранност, уважаване на ролята на АСЕАН, както и премахване на препятствията, създаване от някои големи страни извън региона. Въпреки различно ниво на развитие, различни култури, традиции и политически системи, страните в Източна и Югоизточна Азия имат обща цел, а именно справяне с пандемията и икономическото възстановяване. Те са способни да защитят мира и стабилността в района. Източна Азия не само ще постигне общо развитие, но и ще играе важна роля в постепидемичното възстановяване, мира и стабилността ако премахне пречките и се фокусира върху сътрудничеството.

Класация