Китай ще продължи да се бори срещу климатичните промени

2021-10-28 20:22:11

През последните години глобалното затопляне оказва все по-голямо влияние върху живота и справянето с климатичните промени е неотложно. Тези дни пресслужбата на правителството публикува бяла книга „Политиките и дейностите на Китай в справянето с климатичните промени“, в която се представя напредъка и ефектите на мерките в тази сфера от последните години, показва се отговорността на Пекин към света и към изграждането на общност на споделена съдба.

Това е втората бяла книга за справянето с климатичните промени в Китай от 2011 г. насам. Още от периода 2011-2015 г. страната включи борбата с изменението на климата в плановете си за икономическо и социално развитие. Сега те вече са държавната стратегия и дават резултат.

В момента Китай успя да обърне тенденцията на бързия растеж на емисиите от въглероден диоксид. Според данните в бялата книга през 2020 г. въглеродните емисии на Китай през 2020 г. са спаднали с 18,8% в сравнение с 2015 г., и с 48,4% в сравнение с 2005 г. Това надвишава китайското обещание пред световната общност – емисиите да бъдат съкратени с 40-45%. В енергийния микс на страната енергията от нефосилни източници се увеличи с 15,9% през 2020 г., и с 8,5% в сравнение с 2005 г. Видимо спада зависимостта от въглища.

В бъдеще, независимо от промените в международното положение Китай ще продължи да изпълнява своите обещания, ще поддържа многостранността, принципа за обща но различна отговорност и взаимноизгодното сътрудничество, работейки активно за реализирането на своите цели и тези в „Парижкото споразумение“.

Класация