Опазването на околната среда е приоритет в китайското развитие

2021-10-23 17:38:01

Неотдавна китайският председател Си Дзинпин посети провинция Шандун, където ръководи заседание по въпросите на опазването на околната среда в басейна на река Хуанхъ и неговото висококачествено развитие. Си Дзинпин изтъкна, че опазването екологията там е приоритет на държавата и правителството ще работи за това в следващите пет години висококачественото развитие да даде ефект.

Басейнът на Хуанхъ е икономически жизнен район, но самата река има голямо количество пясък и природните бедствия в района са чести.

При настоящото посещение Си Дзинпин се запозна с мерките за опазване на флората и фауната в делтата на река Хуанхъ и посети редица ключови места, призовавайки за превръщането на района в национален резерват. Той посети и нефтения басейн Шанли, където подчерта необходимостта от ускорено използване на чиста енергия.

Във връзка с изтъкнатите противоречия и проблеми в опазването на околната среда и висококачествено развитие Си Дзинпин посочи, че е необходимо отношенията между опазването на околната среда и развитието да бъдат балансирани, да се планира развитието и гарантира безопасността, както и да се върви по пътя на зеленото и нисковъглеродното развитие.

На провелата се неотдавна 15-ата Конференция на страните по Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие Си Дзинпин подчерта важността от хармонично съжителстване между хората и природата. При настоящото посещение в басейна на река Хуанхъ Си Дзинпин постави нови изисквания за опазване на околната среда и висококачественото развитие. Така Китай с реални действия допринася за справяне с глобалните предизвикателства пред екологията.

Класация