Китай е способен да изпълни годишната цел за икономиката

2021-10-18 18:52:26

Днес Китай официално публикува данните за националната икономика през първите 3 тримесечия на тази година, които показват ръст от 9.8% спрямо същия период на миналата година. Според данните за потреблението, промишленото производство, инвестициите в дълготрайни активи, заетостта и доходите на населението, основните макро показатели за първите три тримесечия като общо са в разумен диапазон. Това показва, че китайската икономика ефективно е устояла на множество рискове и предизвикателства, продължава да възобновява развитието си, а темпът на нейния икономически растеж все още е в челните редици на големите световни икономики.

През третото тримесечие китайската икономика е изправена пред повече рискове и предизвикателства във и извън страната. Под отрицателното влияние на наводненията, забавянето на глобалното икономическо възстановяване и други фактори, в този период китайската икономика се развиваше с по-бавно темпо. Международните експерти като цяло са на мнение, че Китай е способен и има условия да изпълни годишната си цел за икономическото и обществено развитие. „Уолстрйт Джърнъл“ публикува статия същия ден, че икономистите са оптимистични относно постигането на 6% ръст на китайската икономика.

Като втора икономическа сила в света, продължителното възстановяване на Китай е ключово за световната икономика. От тази година насам, натоварените пристанища и отличните данни за външната търговия на страната са най-добрите доказателства. Едновременно с това, отвореният китайски пазар предостави скъпоценни шансове за глобалните инвеститори. От януари до август тази година, реално усвоените чужди капитали в Китай са се увеличили с 22,3% спрямо същия период на миналата година.

Класация