Пет предложения на Китай за устойчивото развитие на глобалния транспорт

2021-10-15 19:29:31

„Трябва да следваме общата тенденция за глобалното развитие, да насърчаваме световното сътрудничество в сектора на транспорта и да напишем нова страница в инфраструктурната взаимосвързаност, безпрепятствената търговия и инвестиции, и комуникацията между цивилизациите“, посочи вчера китайският председател Си Дзинпин във видео речта си на втората глобална конференция на ООН за устойчив транспорт.

Той направи пет предложения за глобалния транспорт, сред които да се отстояват откритостта и взаимосвързаността, за да може да се укрепи взаимното свързване; да се отстоява общото развитие, за да има справедливост и ползи за всички; да се отстояват иновациите, за да се засили инерцията на развитието; защитата на околната среда да е на приоритетно място, за да се постигне екологично и нисковъглеродно развитие; да се отстоява многостранността, за да се подобри глобалното управление. Предложенията на Си Дзинпин очертаха посоката за устойчиво развитие на глобалния транспорт и демонстрираха отговорното отношение на Китай като голяма държава.

Китайската концепция за висококачествен транспорт отговаря на общата тенденция за световното развитие, въплъщава откритостта и инклузивността и със сигурност ще допринесе за просперитета на света. Китай например призовава за увеличаване на инвестициите в транспортния сектор в бедните райони, така че хората да се възползват от икономическото развитие и да се реализира общ просперитет. Страната също призовава за развитието на интелигентни транспорт и логистика, както и екологичния транспорт и нисковъглеродни пътувания, което е от полза за повишаване качеството и ефективността на развитието на транспорта и ще насърчи изпълнението на целите за спестяване на енергия и намаляване на емисиите от вредни газове.

На конференцията Си Дзинпин обяви важна мярка, според която страната ще създаде Международен център за иновации и знания в областта на устойчивия транспорт. Това е още един важен принос на Китай за развитието на глобалния транспорт и е високо оценен от международната общност.

"Китайският план" ще даде възможност на транспорта да играе по добре ролята си като гръбнак на икономическия растеж и връзки между цивилизациите. Както се посочва в Доклада за устойчивото развитие на транспорта в Китай, китайският транспорт ще допринесе за устойчивия глобален растеж и за изграждането на общността на споделената съдба.

Класация